Správcem osobních údajů je Česká tenisová obchodní společnost, s.r.o., se sídlem Ostrov Štvanice č. ev. 38, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 256 92 283, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 61663 (dále jako „ČTOS s.r.o.“ nebo také „správce“).

Udělením souhlasu vyjadřuje subjekt údajů svůj souhlas s tím, aby osobní údaje, které poskytuje v souvislosti s provedením rezervace/nákupu vstupenek či služeb na tomto webovém portálu, byly poskytnuty ke zpracovávání a až do odvolání jeho souhlasu zpracovávány ČTOS s.r.o.; osobní údaje poskytuje subjekt údajů pro tento účel dobrovolně a souhlas není předpokladem poskytnutí žádné služby nebo prodeje zboží správce nebo třetí strany.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou (subjektem údajů), je v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a přímo vykonatelnými právními akty (nařízeními) EU (v platném znění).